Τα Άρθρα μας

Σύνταξη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΗ

Σκέψεις για τη σύνταξη, όταν κανείς είναι νέος

Τα γηρατειά τα συνδέουμε, από πλευράς εισοδήματος, με τη σύνταξη. Όλες οι κρατήσεις, που έχουν γίνει από τα κρατικά ταμεία, «επιστρέφονται» στους δικαιούχους, για να περάσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, όταν πλέον δε θα είναι σε θέση να εργαστούν. Τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό έχουν εισέλθει και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, ενώ η προσδοκόμενη σύνταξη του Κράτους, αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και αίσθημα ανασφάλειας, από τους πολίτες.

Οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς παρέχουν μια ευρεία γκάμα συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν το ενδεχόμενο να αποταμιεύουν χρήματα, με ανταποδωτικό αποτέλεσμα, όταν θα γηράσουν ή θα αποφασίσουν, για οποιοδήποτε λόγο, να τα ζητήσουν.

Εύλογα ανακύπτει το ερώτημα: πότε θεωρείται η καταλληλότερη ηλικία για να σκεφτεί κανείς να χτίσει τη σύνταξή του; Είναι ανάγκη να το πράξει, όταν ακόμα είναι νέος;

-Η νεαρή ηλικία είναι και η πλέον δημιουργική, για έναν άνθρωπο. Ειδικά δε όταν μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία, ως μέλος του εργατικού δυναμικού, έχει τη δυνατότητα για τη μεγαλύτερη απόδοση στην εργασία του. Αυτό μπορεί να του αποφέρει καλές απολαβές, καθώς υπάρχει και η δυνατότητα για να διαθέσει περισσότερο  χρόνο στη δουλειά του, τόσο ηλικιακά όσο και πρακτικά .

-Όταν ο άνθρωπος δεν έχει πραγματοποιήσει γάμο και δεν έχει ακόμα δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, τα προσωπικά έξοδα και οι οικονομικές υποχρεώσεις είναι σαφώς περιορισμένες, καθώς αφορούν ένα άτομο. Επίσης και οι απαιτήσεις σε βασικά αγαθά, λογαριασμούς και οικιακές δαπάνες είναι λιγότερες, κατά μέσο όρο, βάση της κοινής λογικής. Οπότε, αντιστρόφως ανάλογα, αυξάνονται οι δυνατότητες για αποταμίευση.

-Τα ασφαλιστικά πακέτα ευνοούν μακροχρόνια συμβόλαια, για μεγαλύτερη απόδοση. Όσο πιο πολλά χρόνια λοιπόν, είναι κάποιος ενταγμένος σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, είναι λογικό να έχει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, για τα γεράματα.

-Όταν κάποιος είναι νέος και ελεύθερος, οι πειρασμοί, όπως είναι φυσικό, είναι πολλοί. Δεν είναι παράλογο να ξεφύγει ο έλεγχος της διαχείρισης του εισοδήματος, σε δραστηριότητες και διασκεδάσεις (φυσικά χρειάζονται και αυτά). Το να μπει επομένως και κάποιο ποσό στην άκρη, ίσως λειτουργήσει και ως δικλείδα ασφαλείας, στην κατεύθυνση αυτή.

-Στη νεαρή ηλικία ο μέσος άνθρωπος δε σκέφτεται, ότι θα έρθει και η εποχή που δε θα είναι σε κατάσταση, για να εργαστεί. Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί  και το απευκταίο ενδεχόμενο πρόκλησης ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, που μπορεί να οδηγήσει, σε μερική ή ολική ανικανότητα για εργασία. Η ένταξη λοιπόν σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, παρέχει και μια πρόσθετη εξασφάλιση.

Πριν την τελική  απόφαση πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποιες παράμετροι. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, παρά την κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων τους, δεν είναι φιλανθρωπικά σωματεία. Είναι φυσιολογικό να επιθυμούν να έχουν τα χρήματα του πελάτη, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης ο ενδαφερόμενος μπορεί να συνδυάσει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, με ένα πακέτο υγείας ή άλλα ασφαλιστικά προϊόντα.

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, που διαβιώνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, σίγουρα τα άτομα και τα νοικοκυριά θετουν προτεραιότητες, ώστε με βάση τις ανάγκες τους, να διαχειριστούν τα εισοδήματά τους. Η ασφάλιση είναι ένα ζήτημα προς έρευνα και σοβαρή μελέτη.