Τα Άρθρα μας

Χρειάζομαι ασφάλιση;

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η επιλογή της καταλληλότερης ασφάλειας

Το ζήτημα «ασφάλεια» αποτελεί έμφυτη επιθυμία για τον άνθρωπο, σε κάθε εποχή. Η προστασία από τα φυσικά φαινόμενα, η εξασφάλιση της υγείας και της περιουσίας, απασχολούν τον καθένα μας. Ιδιαίτερα στην εποχή μας όμως, το προαναφερθέν ζήτημα έχει περάσει σε μια διαφορετική διάσταση και αναπτύσσονται καινούργια ερωτήματα.

Πόσο «ασφαλής» αισθάνεται ο μέσος πολίτης σήμερα;

Πλέον στη σύγχρονη κοινωνική μορφή της αστικής κοινωνίας, το θέμα ίσως δεν είναι η ασφάλιση αυτή καθεαυτή, αλλά ποια θα είναι η πιο κατάλληλη επιλογή για ασφάλιση. Στη μεταπολεμική Ελλάδα και κυρίως τη δεκαετία του ΄80, θα έλεγε κανείς ότι ο μέσος πολίτης ένοιωθε σχετικά καλυμμένος με τις όποιες παροχές των κρατικών ταμείων, σε συνδυασμό με τα χρήματα ή τα περιουσιακά στοιχεία, που είχε «στην άκρη», ως αποτέλεσμα πολυετούς σκληρής εργασίας. Βέβαια αναφερόμαστε και σε μια εποχή, που γενικά η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται σε πρώιμα στάδια, ενώ και ο πολύς κόσμος την αντιμετωπίζει με κάποια δυσπιστία, κάτι μάλλον φυσιολογικό, αφού επρόκειτο για ένα πρωτοεμφανιζόμενο «προϊόν».

Ποιες είναι οι ασφαλιστικές ανάγκες;

Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου είναι πολλαπλές και περίπλοκες, ενώ συχνά είναι αλληλένδετες με τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα και το επάγγελμά του. Υπάρχουν εταιρίες που ασφαλίζουν ομαδικά τους υπαλλήλους τους, οπότε γι’ αυτούς το ζήτημα «ασφάλεια υγείας», έχει επιλυθεί εν τη γεννέσει του. Επίσης για έναν αυτοαπασχολούμενο, κυρίως καταστηματάρχη, αποτελεί αντικείμενο μελέτης η ασφάλιση του χώρου για περιπτώσεις «πυρός» και κλοπής.

Δυνατότητες και προτεραιότητες

Οι αναγκαιότητες και οι οικονομικές δυνατότητες αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες, πάνω στους οποίους θα κινηθεί, σύμφωνα και με την κοινή λογική, ο ενδιαφερόμενος. Ποιος δε θα ήθελε να είναι απόλυτα εξασφαλισμένος, ο ίδιος και η οικογένειά του, για ό,τι συμβεί στην υγεία του, να έχει ένα επιπλέον συνταξιοδοτικό εισόδημα, όταν δε θα είναι σε θέση να εργαστεί, είτε λόγω ανικανότητας, είτε λόγω γήρατος και να είναι καλυμμένος σε ενδεχόμενο φωτιάς και κλοπής στην οικία του ή σε οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο; Κατά συνέπεια οριοθετούνται οι βασικές προτεραιότητες.

Υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό

Η υγεία αποτελεί διαχρονικά το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο. Μια παλιά κινέζικη ρήση υποστηρίζει ότι: «Η ζωή ενός ανθρώπου διαρκεί 100 χρόνια. Εάν δοξαστεί, κερδίζει άλλο ένα μηδενικό. Εάν αποκτήσει πλούτο, έχει άλλο ένα μηδενικό. Αν όμως απωλέσει την υγεία του, χάνει και το ένα».

Οπότε δεν τίθεται θέμα ποια θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα, ιδιαίτερα στην εποχή μας που η κρατική ασφάλιση κρίνεται ανεπαρκής, με το μέσο πολίτη να μην έχει τη δυνατότητα να μαζεύει μεγάλα ποσά, όπως στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Επίσης πολλοί αυτοαπασχολούμενοι, αδυνατώντας να καταβάλλουν τις εισφορές τους, στους ασφαλιστικούς φορείς, είναι ουσιαστικά ανασφάλιστοι. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει λοιπόν να μετρήσει τις δυνάμεις του και να επιλέξει το πιο προσιτό πακέτο καλύψεων.

Από ΄κει και πέρα, εάν το επιτρέπουν τα οικονομικά, η παράλληλη ένταξη σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, σίγουρα μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στον ασφαλιζόμενο και στην οικογένειά του.

Αποτελεί ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας, να μετρήσει ο καθένας τις οικονομικές και τις πραγματικές του ανάγκες. Η τελική κρίση θα είναι συνάρτηση αυτών των δύο βασικών παραγόντων. Το ζήτητημα «ασφάλιση» χρήζει σοβαρής μελέτης, για να υπάρξει η πιο συμφέρουσα για τον ασφαλιζόμενο επόφαση.