Τηλεδιάσκεψη

Για να πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο

6951933323

και μετά επιλέξτε το παρακάτω εικονίδιο για σύνδεση