Με απλά λόγια

Για να μιλάμε την ίδια γλώσσα…

Επιλεγμένες ορολογίες, τις οποίες θα συναντήσεις στο ασφαλιστικό σου συμβόλαιο. Σε πιο ελεύθερη απόδοση, εκλαϊκευμένα και κατανοητά, ώστε να γίνει πιο προσιτή η «γλώσσα» που χρησιμοποιείται στα ασφαλιστήρια. Σε καμία περίπτωση, οι παρακάτω όροι κι επεξηγήσεις τους δεν υποκαθιστούν το νομικό κείμενο, όπως διατυπώνεται ρητώς στα συμβόλαια.